ΕΤΟΣ       ΤΙΤΛΟΣ BRAND ΧΡΟΝΙΑ        ΔΙΑΚΡΙΣΗ
2016     Berliner Wein Trophy 2016        ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ (Ερυθρος Ξηρός)        2011 ΧΡΥΣΟ
2016     Berliner Wein Trophy 2016     ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (Οίνος Λευκός) 2015 ΑΡΓΥΡΟ